Δυσπρόσιτες Περιοχές

Αεροφωτογράφηση - αεροβιντεοσκόπηση δυσπρόσιτων περιοχών ή περιοχών που έχουν υποστεί φυσικές καταστροφές. Λήψη εναέριων πλάνων από βουνά, χαράδρες, γκρεμούς, απότομες πλαγιές.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Τα μή-επανδρωμένα drones μας πηγαίνουν σε σημεία που δεν μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος σε πραγματικούς χρόνους και με απόλυτη ασφάλεια. Μπορούμε να καταγράψουμε λήψεις από χιλιόμετρα μακρυά, σε: