Αεροφωτογράφηση εγκαταστάσεων Γραμμάδας / DHL

Αεροφωτογράφηση εξωτερικών και εσωτερικών εγκαταστάσεων της μεταφορικής εταιρείας Γραμμάδας στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης