Αεροφωτογράφηση για τουριστική προβολή του Γαλαξιδίου

Αεοροφωτογράφηση για λογαριασμό διαφημιστικής εταιρείας με σκοπό την δημιουργία διαφημιστικού βίντεο για την τουριστική προβολή του Γαλαξιδίου