Αεροφωτογράφηση φωτισμών δήμου στην Θεσσαλονίκη

Εναέριες βραδυνές λήψεις φωτιστικών σωμάτων δήμου Θεσσαλονίκης για λογαριασμό εργολάβου έργου αναβάθμισης φωτιστικών σωμάτων δήμου Θεσσαλονίκης